Lid worden

Momenteel hebben wij geen plaats meer voor gastrijders. Zodra er weer plaatsen beschikbaar zijn, wordt dit kenbaar gemaakt via deze pagina.

Onderstaand vindt u informatie over de mogelijkheid om als gastrijder een keer met ons mee te gaan. Een gastrijdersdag gaat altijd vooraf aan een lidmaatschap.

Tijdens een gastrijdersdag kunt u kennismaken met onze leden en de sfeer proeven binnen onze club. Cabriofriends is een vriendenclub waarbij zowel het rijden in een cabrio, het rijden van mooie ritten, gezamenlijk eten en gezelligheid centraal staan. Iedereen neemt dan ook deel aan de lunch en het diner.

Na afloop van een gastrijdersdag kan, met wederzijdse toestemming, besloten worden tot een lidmaatschap, waarvan de kosten € 65,00 per jaar zijn. De kosten tijdens een rit voor de lunch, het diner, koffie, thee etc. zijn voor eigen rekening.

Om deel te kunnen nemen aan een gastrijdersdag betaalt u een borg van € 100,00. U ontvangt hierover een factuur en deze dient 14 dagen voor aanvang van de rit betaald te zijn. Gedurende de gastrijdersdag worden de onkosten m.b.t. uw eten en drinken door uzelf voldaan. De dag na de gastrijdersdag krijgt u de borg van € 100,00 op uw bankrekening teruggestort.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn dan kunt u op een andere datum alsnog met ons mee. Bij een late afmelding, worden de kosten die gemaakt zijn voor de lunch en het diner met uw borg verrekend en zijn dan dus alsnog voor uw rekening. Indien de horeca welwillend van aard is, is dit voordeel voor u.

Slecht weer is voor ons geen excuus om niet te komen. Alle horeca wordt ruimschoots van te voren besproken en brengt, bij afmelding, de nodige kosten met zich mee. Tevens is er door één van de leden veel tijd gestoken in het uitzetten van een mooie rit.

Ruimschoots voor aanvang van de rit ontvangt u informatie m.b.t. de startlocatie en de verdere invulling van de dag.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op.